"Lundaporten"

Portar, dörrar och fönster i  Lund. Abstrakt möter föreställande. Verken i serien "Lundaporten" är gjorda i blandteknik på duk eller pannå. Det är främst kollage i kombination med måleri. Verken byggs upp med flera lager där färgfält, avtryck, olika material/strukturer varvas med texter, målning och fotografier.

"På väg genom Lund och plötsligt kan en port få mig att stanna upp av förundran... Vacker, hemlighetsfull, mystisk och med spår efter tidens tand som väcker fantasin." /Monika Blomqvist "Miqi"

Ta gärna kontakt om du önskar någon särskild dörr i ett verk!